Adatkezelési  Tájékoztató

így kezeljük adataidat

Dr. Sebestény Nóra, (adószám: 71696896-1-34) mint a Kamilla Vendégház Szenna (7477 Szenna, Bárdi u. 35.), a Tengerészlak (8640 Fonyód, Fürdő utca 36.) és a www.kamillahaza.hu weboldal üzemeltetője az alábbiakban teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Adatkezelő adatai

Név: Dr. Sebestény Nóra

E-mail:

kamillahaza@gmail.com

tengereszlak@gmail.com

Adószám: 71696896-1-34

Telefon: +36 30 8238835

Kamilla Vendégház működési engedély száma: 1/2015, 

Felettes szerv: Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal Szennai Kirendeltségének vezetője (Jegyző)

Tengerészlak működési engedély száma: 1126/2019

Felettes szerv: Fonyód Város jegyzője

Az adatkezelés jogalapja

 • A szállásfoglalás nélkülözhetetlen feltétele, hogy ismert legyen a szállást lefoglaló vendég (Szállóvendég) neve, az előzetes egyeztetéshez és kapcsolattartáshoz a telefonszáma és e-mail címe, a szálláson tervezett tartózkodás időtartama, illetve a vendégek száma. Ezek kezeléséhez a bejelentkező vendég ún. adatkezelési nyilatkozatot tesz, amelyben hozzájárul, hogy Adatkezelő a szükséges adatokat a szükséges legrövidebb ideig és legnagyobb biztonságban a szállásfoglalás dokumentumaiban kezelje.

Az adatkezelés célja és időtartama

 • Adatkezelő Szállóvendégek adatait a szállásfoglalásuk és megfelelő ellátásuk biztosítása érdekében kezeli. Cél továbbá az ellenőrizhetőség és a szállásszolgáltatás biztosítása, valamint a vonatkozó mindenkori adózási és adat- (statisztika-) szolgáltatási jogi környezetnek való megfelelés.
 • Az adatkezelés a 2.1 pontban meghatározott cél fennállásáig tart. Szállóvendégek adatait az idegenforgalmi adó befizetésének határidejére, illetve a statisztikaszolgáltatási kötelezettségre való tekintettel a honlapon tárgyévben, papír alapon az adó jogszabályokban előírt ideig tároljuk. Törölt, visszavont vagy téves foglalás esetén a szállásfoglaló adatait az adattárból azonnal töröljük.
 • Adatkezelő a vendégek adatait csak az adatkezelés céljának megfelelő legszükségesebb minimális mértékben kéri el, tárolja és kezeli, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló hatályos jogszabályokat és általános elveket.

A szállóvendégek adatkezelésre vonatkozó jogai

 • Tájékoztatás kérés: a vendégházba bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és módjáról, illetve a személyes adatok továbbítása esetén harmadik személy adatkezelői minőségéről, az adattovábbítás okáról, céljáról, a használat módjáról és időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A tájékoztatás Adatkezelő e-mailes elérhetőségén kérhető, amelyre Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 5 napon belül köteles megfelelő tájékoztatást adni.
 • Helyesbítés a szállóvendég kérésére történhet, illetve akkor, ha Adatkezelő hitelt érdemlően igazolni tudja a vendég által megadott adatok helytelenségét. A helyesbítés idejéről, tartalmáról és módjáról Adatkezelő mindkét esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Szállóvendéget.
 • Törlés: Adatkezelő a Szállóvendég adatait az adatkezelés céljának és feltételeinek megszűnésekor, illetve az adattárolásra jogszabályokban előírt határidő lejártával köteles törölni, és erről őt e-mailben értesíteni.
 • Kifogás: Szállóvendég adatai kezelését érintő kifogással közvetlenül Adatkezelőhöz, illetve Adatkezelő felettes szervéhez fordulhat. Adatkezelő mindent megtesz a kifogás pártatlan elbírálása, továbbá az esetleges jogsértő állapot felszámolása érdekében.

Kötelezettségvállalás

 • Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását.
 • Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok jogosulatlan harmadik fél kezébe ne kerüljenek, azokat ő nyilvánosságra ne hozza, ne továbbítsa, ne módosíthassa vagy törölhesse.
 • Adatkezelő nem gyűjt, kezel és tárol szenzitív adatokat. Amennyiben Szállóvendég érzékeny személyes adatokat (speciális étkezési szokások, diéta, egészségi állapot, fogyatékosság)saját akaratából, a megfelelő szolgáltatások érdekében Adatkezelővel megoszt, adatkezelő azt semmilyen formában nem rögzíti, tárolja, harmadik félnek nem továbbítja.
 • Az információs önrendelkezési jog értelmében amennyiben Szállóvendég a közösségi felületeken vagy bárhol maga hozza a környezete tudomására szállása helyét stb., ezen adatok megfelelő kezelése Szállóvendéget terheli; Adatkezelőnek ezekre a médiumokban önként megosztott adatokra nézve adatkezelési kötelezettsége nem keletkezik.